شنبه 27 دي 1399   13:10:09
اخبار
1395/5/31 يكشنبه11:46


سید جلال ساداتیان:
دولت زمان جنگ در اداره شرایط آن دوران کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه داد
در سال های دفاع مقدس تمامی نهادها و ارگان ها چه دولتی و چه غیر دولتی برای دفاع از کیان مملکت و اصول و ارزش های اساسی کشور در صحنه حاضر شدند و بالطبع دولت نیز در این زمینه تمام قوای خود را در خدمت دفاع مقدس قرار داد و شاهد بودیم که دولت زمان جنگ با کمترین امکانات، بودجه موردنیاز بخش های متعدد را تامین کرد و به این ترتیب بود که هسته اولیه جبهه ها شکل گرفت.
در سال های دفاع مقدس تمامی نهادها و ارگان ها چه دولتی و چه غیر دولتی برای دفاع از کیان مملکت و اصول و ارزش های اساسی کشور در صحنه حاضر شدند و بالطبع دولت نیز در این زمینه تمام قوای خود را در خدمت دفاع مقدس قرار داد و شاهد بودیم که دولت زمان جنگ با کمترین امکانات، بودجه موردنیاز بخش های متعدد را تامین کرد و به این ترتیب بود که هسته اولیه جبهه ها شکل گرفت.

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه- موزه تبیین و ارائه اقدامات دولت در دوران دفاع مقدس، سید جلال سادتیان کاردار اسبق کشورمان در لندن با اشاره به اقدامات دولت برای اداره شرایط ناشی از جنگ تحمیلی در کشور، گفت: در تمام بخش های دفاع مقدس شاهد همکاری و هم نوایی از سوی دولت و ملت بوده ایم و هرچه به جلو حرکت کردیم، جدیت برای دفاع از کشور بیشتر از پیش شد.

وی افزود: دولت زمان جنگ تمام امکانات خود را در اختیار جنگ قرار داد و دیدیم که در این مسیر بسیاری از وزراتخانه ها خط تولید خود را تغییر داده و وظایف خود را پشت جبهه ها ادامه دادند.
ساداتیان با اشاره به خسارات سنگینی که جنگ تحمیلی بر امور داخلی کشور وارد کرد، ادامه داد: دولت زمان جنگ حتی در جبران خساراتی که بر مردم وارد شده بود نیز تمام امکانات خود را به کار گرفت و به همین دلیل است که می توان اینطور گفت، دولت زمان جنگ در اداره شرایط آن دوران کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه داد.
کاردار اسبق کشورمان در لندن همچنین با اشاره به مجموعه تمهیدات دولت برای اداره شرایط داخلی کشور و معیشت مردم، گفت: در سال های جنگ مردم باید زندگی خود را بر مبنای حداقل ها پیش می بردند و البته در همین مسیر این دولت بود که با سیاست هایی همچون سهمیه بندی، ارائه کوپن ها و... مردم را در برنامه ریزی برای معیشت خود یاری رساند.

وی افزود: جدا از اینکه بسیاری از ماشین آلات و امکانات و تجهیزات دولتی در اختیار جبهه ها قرار گرفت، دیدیم که دولت در راستای اداره معیشت مردم و توجه به بعد اقتصادی زندگی ایشان نیز تمام تمهیدات لازم را اندیشید.
ساداتیان معتقد است از ابتدای دفاع مقدس شاهد نظمی بودیم که باید محور تمام سیاست ها قرار می گرفت و هرچه زمان می گذشت این نظم شازمان یافته تر دنبال می شد.
وی با اشاره به اوایل جنگ تحمیلی ادامه داد: در سال های ابتدایی بنی صدر در پایگاه وحدتی دزفول قرار داشت و سیاست هایی را در پیش گرفته بود که مورد نارضایتی و اعتراض بسیاری از مسئولان واقع شده بود.
به گفته ساداتیان ستاد فرماندهی در جبهه ها مدتی بعد به دستور بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به آیت الله هاشمی واگذار شد و پس از آن شاهد همکاری گسترده ای میان مجموعه نیروهای سپاه، بسیج، ارتش، دولت و... بودیم.
کاردار اسبق کشورمان در لندن در ادامه با اشاره به نیروهای مردمی گسترده ای که از سراسر کشور برای حضور در جبهه ها روانه مناطق جنگی می شدند، گفت: بسیج به معنای عام و عمومی آن عبارت است نیروهای مردمی که با حمایت های متعدد دولتی برای دفاع از کیان مملکت روانه جبهه ها شدند.
 وی معتقد است که مهمترین کارهایی که در سال های دفاع مقدس صورت می پذیرفته، ناشی از انسجام میان تمام ارگان ها و نهادهای کشور و تحت حمایت های دولت بوده است.



آرشیو عکس
مناسبت
1397 ، سال «حمایت از کالای ایرانی»
1397 ، سال «حمایت از کالای ایرانی»
وب سايت ها