سر خط اخبار
غدیر
1397/6/8 پنجشنبه عید اکمال دین ،اتمام نعمت ، یأس دشمنان و رضایت حق بر مسلمانان جهان مبارک باد