مطالب برگزیده
ا

بل

بیب

صثقصث
هته دفاع مقدس گرامی باد؛ نماهایی انتخاب شده از نقش و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس + پیام تبریک شورای راهبردی و برنامه ریزی نقش وعملکرد دولت در دفاع مقدس نماهایی انتخاب شده از نقش و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس پرتال شورای راهبردی و برنامه ریزی نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس؛ نماهایی انتخاب شده از نقش و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از رزمندگان در دوران دفاع مقدس

پشتیبانی از جنگ، مدیریت کشور و فعال نگه داشتن تمامی بخشهای صنعتی ، خدماتی، آموزشی و بهداشتی جز با ایثار اجتماعی ، و  مدیریت جهادی دولتمردان امکان پذیر نبود .هفته دفاع مقدس برشما ایرانیهای عزیز و سربلند مبارک باد

شورای راهبردی و برنامه ریزی نقش و عملکرد دولت در دفاع مقدس