مطالب برگزیده
ارسطو ایرانی

ارسطو ایرانی
خاطره نگاری دولتمردان؛ سومین جلسه ثبت خاطرات ناصر ارسطوایرانی استاندار کردستان در ابتدای جنگ تحمیلی برگزار شد در ادامه ی پروژه ی تدوین اقدامات دولتمردان در دوران دفاع مقدس و ثبت خاطرات شفاهی آنان سومین جلسه ثبت خاطرات ناصر ارسطوایرانی استاندار کردستان در ابتدای جنگ تحمیلی برگزار شد
به گزارش پرتال اطلاع رسانی ستاد اجرایی دولت در تشکیل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ در ادامه ی پروژه ی تدوین اقدامات دولتمردان دوران دفاع مقدس و ثبت خاطرات شفاهی آنان سومین جلسه ثبت خاطرات ناصر ارسطوایرانی استاندار کردستان در ابتدای جنگ تحمیلی برگزار شد.
در این نشست که به صورت چندرسانه ای ضبط می شد آقای ارسطو ایرانی به شرح اقدامات خود در دوران استانداری کردستان در حدفاصل زمانی سالهای  59 و60 یعنی در اوج دوران جنگ تحمیلی پرداخت . ایشان به تفصیل اقدامات انقلابی دولتمردان را  در این برهه ی زمانی برشمرد و مهمترین علت موفقیت آنها را اتکال به نیروی ایمان و خلوص نیت دانست .
این مصاحبه بعد از تدوین به صورت مکتوب وچندرسانه ای در موزه ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.